Astrid Koorn

Wat is jouw visie op leiderschap en ondernemerschap?

Geschreven door Astrid Koorn

In de conventionele visie op leiderschap ligt de nadruk op macht die gebaseerd is op reputatie, status en macht gerelateerd aan opvallende prestaties. Het is vooral gericht op prestaties die toegekend worden aan een individu. We zien ook dat de prestaties van deze individuen vooral beloond worden op korte termijn resultaten. De prestaties van het individu zijn dus leidend op basis van korte termijn doelstellingen. Eigenbelang en persoonlijk gewin staan centraal in deze vorm van leiderschap. Dat creëert weer voorbeeldgedrag van waaruit een bedrijfscultuur gaat ontstaan. Ik ervaar dat we aan de vooravond staan van enorme paradigma verschuivingen als het gaat om leiderschap en ondernemerschap.

Alleen succes is niet meer voldoende. Succes gebaseerd op uitgangspunten die niet bevorderend zijn voor ons levensgeluk en geen gevoel van persoonlijke en maatschappelijke zingeving opleveren, wordt als zinloos beschouwd. Dat is ook de reden dat Liefdevol Leiderschap geboren is vanuit een nieuwe visie op leiderschap en ondernemerschap. Zodra er leiders en ondernemers komen die gebaseerd op levensgeluk, persoonlijke en maatschappelijke zingeving en organisatiesucces leiding gaan geven en ondernemen, zullen ze de concurrentie (die dat niet doen) wegvagen op alle fronten. Je zult ook zien dat deze nieuwe leiders en ondernemers gaan samenwerken en elkaar helpen hun maximale potentieel te realiseren. Profit en non-profit organisaties zien elkaar als onderdeel van het geheel en zullen komen tot levensgeluk bevorderende en zinvolle samenwerkingen. Laatst zei een directeur tijdens zijn bewustZIJNscan dat deze visie wel erg ambitieus en idealistisch is, waarop ik zei: “als je op een moment op je sterfbed ligt en je denkt terug aan deze woorden, wat zou je jezelf dan nu adviseren, zodat je op dat moment met een glimlach je ogen kunt sluiten?”

leiderschap

De laatste drie artikelen worden in dit artikel opgeteld en vermenigvuldigd. In het artikel: “Durf jij te creëren in plaats van te reageren” vertel ik al over twee fundamentele verschillen in leiderschap. Eentje van reactief leiderschap en de andere van creatief leiderschap. Geef je leiding vanuit een visie van oorzaak en gevolg of vanuit onbegrensde mogelijkheden? Dit is al een wereld van verschil in mogelijkheden door te reageren of onbegrensde mogelijkheden door te creëren. Het artikel: “Is dit het moment voor jouw gulden sprong?” vertel ik over een wereld van onbegrensde mogelijkheden en hoe dit kan resulteren in bewustzijnssprongen. Dit kan iedereen ontwikkelen, maar is desalniettemin van onschatbare waarde. Het is zelfs noodzakelijk om je deze visie van leiderschap eigen te maken. In het artikel: “Welke deuren kunnen er voor jou open gaan?” borduur ik voort op het creërende effect van onbegrensde mogelijkheden en bewustzijnssprongen, die leiden naar het open gaan van deuren. Deuren die leiden naar ontmoetingen en resultaten die je nog niet voor mogelijk kunt houden en ze brengen je rechtstreeks naar de resultaten die voor jou bestemd zijn. Je kunt leren een bewuste veroorzaker te worden, waardoor je wonderen min of meer kunt gaan voorspellen. 

Liefdevol Leiderschap gaat over het creëren van een voorbeeld en ruimte waarin we voortdurend leren en steeds beter in staat zijn om deel te nemen aan onze zich ontvouwende toekomst vanuit universele liefde. Een liefdevol leider vormt op die manier een podium waarop voorspelbare wonderen, die synchronistisch van aard zijn, zich kunnen – en zullen – voordoen. Het voorbeeldgedrag van de leider zal met name zichtbaar worden in zijn vermogen om de zich ontvouwende toekomst te ontdekken en daarin te participeren. Dit heeft meer te maken met een manier van zijn – ons bewustZIJN en ons hieraan gerelateerde karakter – dan wat we doen.

Liefdevol Leiderschap gaat over het steeds opnieuw creëren van dit voorbeeld en deze ruimte, waarin wij, onze mensen en samenleving voortdurend ons begrip van de werkelijkheid kunnen verdiepen (zie ook het artikel over de 7 intelligenties) en in staat zijn onszelf en onze omgeving op basis van de universele wetmatigheden bewust te vernieuwen (zie ook het artikel over de 7 universele wetmatigheden). Dit is de diepe missie van Liefdevol Leiderschap en wat je gaat leren ontwikkelen in allerlei groeps- en individuele programma’s. Het collectief ‘luisteren’ naar wat er in de wereld aan de oppervlakte wil komen en dan de moed hebben om te doen wat nodig is. Je mag het eerst allemaal ontwikkelen en toepassen in je persoonlijk leiderschap en je eigen leven. Persoonlijke ontwikkeling staat om deze reden ook centraal in alle programma’s van Liefdevol Leiderschap.

Dia1

Liefdevol Leiderschap is een nieuwe visie op leiderschap en ondernemerschap, die behoorlijk ver afstaat van de huidige praktijk. Dat realiseer ik mij terdege. Toch hoor ik van allerlei leiders en ondernemers dat Liefdevol Leiderschap broodnodig is op dit moment. Zeker in grote bedrijven waar leiders van mening zijn dat dit ambitieus en idealistisch zou zijn. Dat wil ook zeggen in zowel profit- als non-profit organisaties. Het gat is op dit moment nog groot, maar het is de hoogste tijd dat er liefdevolle leiders en ondernemers geboren worden, zodat zij op hun beurt weer het voorbeeld kunnen geven aan andere leiders en ondernemers. De resultaten van dit waterkringeffect zullen overweldigend zijn tot generaties na ons.

Wat denk jij wat de directeur eerder in dit artikel heeft geantwoord op de volgende vraag:”als je op een moment op je sterfbed ligt en je denkt terug aan deze woorden, wat zou je jezelf dan nu adviseren, zodat je op dat moment met een glimlach je ogen kunt sluiten?” Ik ben zeer benieuwd naar jullie reacties. Wil jij te zijner tijd met een glimlach je ogen sluiten? Ben jij ondernemer en of leider en wil je Liefdevol Leiderschap ontwikkelen, waardoor je meer levensgeluk, meer persoonlijke en maatschappelijke zingeving en meer organisatiesucces gaat ervaren? Precies afgestemd op jouw levensprioriteiten? Wil jij deze ervaringsreis gaan maken? Meld je hier dan aan voor de bewustZIJNScan en vindt binnen 45 minuten uit welke eerste stap je kunt zetten.

 

 


Jouw reactie op Wat is jouw visie op leiderschap en ondernemerschap?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


css.php