Astrid Koorn

Hoe kun jij met minimale inspanning maximale resultaten boeken?

Geschreven door Astrid Koorn

Hoe mooi zou het zijn als je met de minste inspanning maximale resultaten behaalt, toch? In meerdere artikelen heb ik hierover geschreven en specifiek in het artikel “de 7 universele wetmatigheden om een bewuste veroorzaker te worden.” De 7e universele wet, “de wet van de dynamische balans”, legt dit principe goed uit en ook hoe deze wetmatigheid in elkaar zit. Deze wetmatigheid werkt tevens met de goddelijke verhouding. Ook wel ‘het gulden snede principe’ genoemd. Om goed te begrijpen hoe je met minimale inspanning maximale resultaten kunt behalen, gaan we het vandaag eerst hebben over de kenmerken van dynamische balans en de gulden snede spiraal.

Alles komt voort uit dezelfde bron, alles is onderling verbonden en keert ook weer terug naar de bron. Deze gelaagde eenheid beweegt voortdurend, bestaat altijd uit twee actieve beginselen en kent een bepaald ritme, waardoor niets blijft en alles altijd ontwikkelt. Elk zichtbaar gevolg in dit dynamische geheel heeft een onzichtbare oorzaak. Dit klinkt nog redelijk abstract toch? Toch gaat het over ons, de dieren, de planten en de wereld om ons heen. Uiteindelijk gaat het over het toepassen van deze principes, zodat jij invulling kunt geven aan de levensprioriteiten zoals jij ze verkiest en dat allemaal met minimale inspanning en maximale resultaten. Precies zoals de natuur dat ook doet. Om te weten te komen hoe je dit doet, gaan we de wet van de dynamische balans en de gulden snede werking eens bestuderen.

dynamische balans

Ik had het zojuist over twee actieve beginselen en deze twee krachten spelen de hoofdrol in ons universum. In de spreuken van Liefdevol Leiderschap vertel ik ook dat het gaat over talloze schijnbaar verschillende paren van tegengestelde maar complementaire krachten. Het zijn krachten die een energetische beweging maken van uitbreiden en samentrekken. Ze noemen het ook wel yin en yang. Yang staat dan voor het uitbreiden en kun je ook zien als mannelijk. Uitbreiden is ook naar buiten gericht. Yin staat dan voor het vrouwelijke samentrekken en is naar binnen gericht. Zo staat yin en yang ook voor de vereniging.

Het vrouwelijke principe is niet alleen tegengesteld van aard ten opzichte van het naar buiten gerichte mannelijke principe, maar vormt tegelijkertijd de verbinding, samenvoeging en integratie van het mannelijke en het vrouwelijke, zodat er een geheel en dynamische harmonie ontstaat. Samen creëren ze een dynamische evenwicht en ze werken samen en met elkaars kwaliteiten. Als ze in relatieve harmonie samenwerken, ontstaat er een dynamisch evenwicht. Aangezien alles permanent in beweging is, is dit evenwicht niet statisch maar dynamisch. Deze universele wetmatigheid veroorzaakt dat alle energieën in het universum permanent streven naar dit dynamische evenwicht.

De heilige geometrie beschrijft heel duidelijk dat alle vormen van schepping en creativiteit bestaan uit energie en vorm. Net als de tegengestelde maar complementaire paren werken energie en vorm samen in de relatie van kracht en structuur. Het energetische yin-yang principe is erg bekend, maar hoe vormen van energie in elkaar overlopen wordt ook goed beschreven en geïllustreerd in de heilige geometrie.

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat yin en yang beide nodig zijn om te scheppen en concreet te worden. De heilige geometrie toont aan dat alles in ons universum is opgebouwd uit een veelheid en verscheidenheid van verhoudingen. Deze verhoudingen zijn tevens allen gebaseerd op de unieke verhouding van de gulden snede. Doordat de gulden snede harmonie creëert op basis van het verenigen van energie op zo’n manier dat elk deel tevens haar identiteit behoudt en haar plaats krijgt in het grotere geheel. Het is aan ons om deze goddelijke verhouding te ontdekken of weer terug te vinden in onszelf.

De eerder beschreven universele wetmatigheden van de heilige geometrie vertellen ons tevens dat de natuurlijke beweging van energie verloopt volgens de gulden snede spiraal en dat hierlangs alle creatie plaatsvindt. De gulden snede spiraal creëert een vorm die voortdurend kan blijven groeien van heel klein tot heel groot en behoudt altijd de relatie tot zichzelf. Door de wet van de dynamische balans is er altijd sprake van een zekere onbalans tussen twee tegengestelden en deze zorgt er voor dat er een geleidelijke ontwikkeling in een bepaalde richting ontstaat. Doordat ergens tijdens het creatieproces disbalans gaat ontstaan, zal het creatie proces zich niet eindeloos herhalen.

Dia1

Maar nu komt er een heel belangrijk aspect, want wanneer wordt daadwerkelijke ontwikkeling mogelijk? Daadwerkelijke ontwikkeling vindt plaats als de zojuist beschreven disbalans ENIGSZINS overhelt naar de kant van het integrerende vrouwelijke principe. En daadwerkelijke ontwikkeling vindt plaats als het dynamische evenwicht volgens de gulden snede verhouding overhelt naar het vrouwelijke integrerende principe (zie ook foto – het is zo geregeld dat het andersom ook niet werkt – de vrouw zou de man niet kunnen dragen op deze manier). Want de gulden snede verhouding is de meest optimale verhouding voor groei. En zo doet de natuur dit ook. Precies volgens deze gulden snede verhouding.  Dit kunnen we waarnemen in bijvoorbeeld de opbouw van dennenappels, zonnebloemharten, nautilus schelpen, maar zelfs in de lichaamsverhoudingen van ons eigen lichaam, overal in de natuur dus.

Op basis van deze inzichten kun je zelf ook leren om een bewuste veroorzaker te worden van jouw creatieproces, welke impact heeft op het grotere geheel. Het artikel: “wat hebben bewustzijnssprongen en de gulden snede met elkaar te maken?” heeft ook alles met dit onderwerp te maken. Hier zit echter wel een addertje onder het gras. Want dit creatieproces kan alleen ontstaan als jouw gecreëerde beelden zich kunnen manifesteren in de wereld van materie. Het begint immaterieel en het eindigt dus in enige vorm materieel en dan herhaalt dit creatieproces zich weer. 

De dynamische balans en de gulden snede verhouding leren kennen in jezelf, je ondernemerschap, je leiderschap en je organisatie, dat is onder andere de essentie van Liefdevol Leiderschap. Dit onderwerp wordt nog verder uitgediept in verschillende vervolgartikelen. Als je deze kunt toepassen in jouw leven, in jouw leiderschap/ondernemerschap en in jouw organisatie ga je daadwerkelijk levensgeluk, zingeving en organisatiesucces optellen en vermenigvuldigen. En iedereen heeft zo haar eigen startpunt en eigen samenstelling van levensprioriteiten om dit te leren ontwikkelen. Het is voor iedereen ook een persoonlijke weg, een ontdekkingsreis. Laatst deed iemand een mooie uitspraak: van zoektocht naar ontdekkingsreis en delen is helen. Deze kans wordt je aangeboden in het jaarprogramma Liefdevol Leiderschap dat nu ontwikkeld wordt.

 


Jouw reactie op Hoe kun jij met minimale inspanning maximale resultaten boeken?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


css.php