Astrid Koorn

Wat hebben de gulden snede en het maken van jouw bewustzijnssprong met elkaar te maken?

Geschreven door Astrid Koorn

In dit artikel wil ik het gedachtengoed van Liefdevol Leiderschap een stap dichter bij jullie brengen. In het artikel van vandaag komt de informatie van een aantal artikelen bij elkaar en wordt hier een nieuw stuk verdieping aan toegevoegd. Je zult zien dat alle artikelen tot nu toe gepubliceerd van Liefdevol Leiderschap een logisch geheel vormen. Hoe creëer je een bewustzijnssprong met de 7 intelligenties, de hartintelligentie specifiek en de 7 universele wetmatigheden? En wat heeft de gulden snede hiermee te maken? En wil jij ook weten waarom de energetische werking van de gulden snede succesvol wordt toegepast in de financiële wereld? Lees dan verder.

Als je kijkt naar de vele ontdekkingen die mensen doen of hebben gedaan, is dat veelal spontaan of via een inzicht of droom ontstaan. Toch als je terug kijkt, kun je wel een aantal redenen aanwijzen. Het komt ook voor dat mensen specifiek bezig zijn met duurzame ontwikkeling en stap voor stap in een continue proces van nadenken, doen, evalueren en weer toepassen tot nieuwe inzichten komen en nieuwe ontdekkingen doen. In het artikel “wat maakt nou dat je echte stappen gaat ondernemen” van vorige week was de boodschap om binnen de context van jezelf en je organisatie aan duurzame ontwikkeling te werken. Je zou ook kunnen zeggen: door een continue proces van ontwikkeling te arrangeren, maak je bewustzijnssprongen mogelijk.

flower of life 1115

Nu liggen er een aantal wetmatigheden aan ten grondslag om bewustzijnssprongen mogelijk te maken of te laten ontstaan. Het is niet alleen een rationeel proces. Je kunt het ook niet alleen met een goed ontwikkeld gevoel af. Je hebt meerdere intelligenties nodig om de juiste ingrediënten te leveren. Dit is ook de reden dat ik een eerder artikel heb geschreven over “de 7 intelligenties die elk mens kan ontwikkelen”. Het gaat erom dat je jouw diverse adviseurs een rol geeft in dit proces. Het is dus zaak om jouw diverse adviseurs te leren kennen en hier een relatie mee op te bouwen. Je zult zien dat je een aantal adviseurs al kent en mogelijk allemaal. Misschien dat je er ook achter komt, dat je er een aantal nog niet (goed) kent. Hier is altijd een reden voor en door dit te onderzoeken kom je hier achter. 

Als je je adviseurs leert kennen en ze ook met elkaar kennis laat maken, kun je alle adviezen laten samenkomen in je hart. In je hart lossen tegenstellingen op en kun je tot hele goede besluiten komen. Je gaat meerdere kanten van een zaak zien en brengt je besluitvorming hiermee op een hoger plan. Als je meer informatie hierover interessant vindt, kun je dit nalezen in mijn artikel: “wat zou liefde doen?” Als je jezelf gaat ontwikkelen, wil je dit ook manifesteren in de buitenwereld. Jouw energie resoneert met de energie buiten jou. Hoe dit in zijn werk gaat, kun je lezen in het artikel “de 7 universele wetmatigheden waardoor ook jij een bewuste veroorzaker kan worden.”

Nu zul je je misschien afvragen: “hoe stem ik mijn intelligenties goed af op de universele wetmatigheden?” Hoe werkt dit proces? Ik heb mezelf deze vraag ook gesteld en ben gaan zoeken. Ik vroeg aan mijn intelligenties: “hoe kunnen we het antwoord vinden op deze vraag?” Ik had dus een doel, maar geen antwoord. Wat in deze situaties heel goed werkt, is om het doel wat ruimte te geven èn om in het hier en nu bewust te gaan waarnemen. Als je je doel en het hier en nu laat samensmelten, kom je uit bij je innerlijk kompas dat richting geeft. Dit is niet alleen een rationele zoektocht. En toch klopt het wel, want jouw andere intelligenties weten vaak wel antwoord op bepaalde vragen. Je moet alleen leren de aanwijzingen te kunnen herkennen. Zo kwamen mijn aanwijzingen uit bij de heilige geometrie en specifiek het bestuderen van de gulden snede.

De gulden snede beschrijft het proces van de schepping. Met minimale inspanning maximale output realiseren. We zien deze kennis veelvuldig toegepast in de kunst en de architectuur. Maar waar je het echt met het blote oog kunt zien, is in de natuur. Voorbeelden zijn de tegengestelde spiralen in zonnebloemharten en de nautilus schelp. Zij ontwikkelen zich allen met dezelfde energetische principes. De gulden snede is eigenlijk de verbinder van al jouw energie en laat deze resoneren met de energie buiten jou zelf via de principes van de universele wetmatigheden. De gulden snede wordt ook veel gevisualiseerd met behulp van getallen. Zo is Leonardo van Pisa de gulden snede gaan bestuderen en hij zag een steeds terugkerend patroon wat nu de ‘fibonacci reeks’ wordt genoemd. Ze noemen het ook wel irrationele getallen, want het verloop heeft wel een logisch verband maar op een hele bijzondere manier. 

Dia1

Nu is inmiddels voor de wetenschap duidelijk dat deze energieverhoudingen en -creaties overal om ons heen en ook in ons lichaam plaats vinden en waargenomen kunnen worden. Alles is bewustzijn en alles wordt geschapen volgens onder andere deze energetische principes. De wet van de dynamische balans zoals beschreven in het artikel de 7 universele wetmatigheden speelt hier een grote rol in. De natuur kent geen statisch evenwicht, maar een relatief stabiele balans. We noemen dit ook wel complexe dynamische systemen, die niet chaotisch zijn maar een eigen, niet lineaire ordening kennen. Dit proces werkt met een continue proces van ontwikkeling, waarbij twee tegengestelde krachten ook complementair aan elkaar zijn. Ik zal het proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Ik heb als kernkwaliteit ‘daadkracht’. Echter als je die daadkracht te krachtig inzet, kun je gaan drammen en doe je je eigen kracht teniet. Als je je daadkracht te zwak inzet, wordt je berustend en sta je ook niet in je kracht. Daadkracht heeft een ogenschijnlijk tegengestelde namelijk ‘geduld’. Als je leert om geduldig daadkrachtig te zijn, lost de dualiteit op en maak je een bewustzijnssprong. Je zult ook zien dat mensen je niet meer als drammerig of berustend zullen gaan betitelen. 

Als je een bewuste veroorzaker wilt zijn, leer je om voor je eigen leven verantwoordelijkheid te nemen. Je geeft geen anderen meer de schuld, maar buigt reactief gedrag om naar creatief gedrag. Als je ‘creatief’ en ‘verantwoordelijk’ in het leven staat, kun je ook bewust het leven waar jij van droomt gaan leren creëren. Dit vindt plaats in een continue proces van ontwikkeling. Naarmate je je beter bewust bent van je eigen energie en van de energie om je heen ga je leren dat tegengestelden ook complementair aan elkaar zijn. En dat door deze te laten samensmelten je een bewustzijnssprong kunt maken. Vandaar ook de fibonacci reeks, 1+1=1, 1+2+3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, etc. Zie je de sprongen in de getallen? En zo werkt het ook met ons bewustzijn. Hoe dit proces en detail werkt, wordt ook in een volgend artikel beschreven. 

Afsluitend, in dit artikel heb ik met jullie gedeeld op welke wijze onze eigen energie en die in onze omgeving structureel beïnvloed wordt of kan worden. Dit door zaken, die soms ver weg lijken te staan van onze dagelijks logica, maar eigenlijk juist daardoor er zo fundamenteel mee vervlochten zijn en dus in de basis zitten. Is het niet meer dan opvallend te noemen dat de getallenreeks van Fibonacci uiterst succesvol en intensief wordt toegepast met behulp van mathematische modellen en algoritmes binnen het vakgebied van trendanalyses op onder andere de internationale financiële markten, dus het verdienen van geld.

 


Jouw reactie op Wat hebben de gulden snede en het maken van jouw bewustzijnssprong met elkaar te maken?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


css.php