Astrid Koorn

Liefdevol leiderschap werkt niet met macht

Geschreven door Astrid Koorn

[Luisterversie] De podcast duurt een kleine 6 minuten.

Veel leiders en ondernemers werken met macht hoor ik om mij heen. Ik vraag altijd: “waar gaat het dan om?” Met andere woorden binnen welke context vind dit plaats? Vaak krijg ik als antwoord: “dit betekent dat wij iets moeten doen waar geen logische verklaring voor is of iets wat gewoonweg niet werkt”. Kortom de reden van, wordt vaak niet bekend gemaakt, maar er is geen inspraak gewenst.

Natuurlijk ben ik mij er ook van bewust dat dergelijke situaties zich voor doen. Het gaat dan vaak om belangen, die vooralsnog niet bekend zijn of helemaal nooit bekend worden gemaakt. Ik heb zelf ook wel met dergelijke situaties te maken gehad. Binnen deze context mag macht niet verward worden met invloed. Iedereen oefent invloed uit en we beïnvloeden elkaar. Dat zorgt ook voor interactie en beweging. Als je invloed positief aanwendt, creëer je een gevoel van verantwoordelijkheid om een bepaald doel te bereiken wat zinvol is voor de belanghebbenden. Echter, macht wordt vaak aangewend om een persoonlijk doel te bereiken wat nadelig uitpakt voor andere belanghebbenden.

hart zonder woorden

Het aanwenden van macht houdt per definitie in dat we te maken hebben met ongelijkwaardigheid. Ongelijkwaardigheid in de zin van: “ik ben sterker en machtiger dan jij en dus moet jij doen wat ik zeg”. Als je leider bent, denkt men vaak in een vorm van hiërarchie. Dit impliceert dat de leider hoger in rang is dan zijn ondergeschikten. Het woord ‘ondergeschikten’ zelf is hier een mooie uitdrukking van. Ik ben van mening dat je als leider niet hoger in rang staat, maar je hebt een bepaalde rol in het geheel. Deze rol speel je niet, maar ben je omdat jouw talenten liggen in het zijn van een leider. Als je deze rol in het midden van een cirkel zet, zie je dat alle andere mensen om de leider heen staan. Het wil ook zeggen dat alle anderen de leider nodig hebben en ook dat de leider alle anderen nodig heeft. Sterker nog, de leider heeft mede leiderschap nodig van alle andere mensen, aangezien 1 leider dit in zijn eentje niet kan bolwerken. En dan hebben we het over het laten ontstaan van collectief leiderschap. Collectief leiderschap kan alleen ontstaan door goed voorbeeldgedrag van een leider, die dit beseft en uitdraagt.

In het eerste geval hebben we te maken met een leider, die vindt dat jij moet doen wat hij zegt. Er is dus geen dialoog, maar eerder sprake van een verplichte opdracht. Of deze opdracht nou nuttig is of niet, daar wordt niet naar gevraagd. Wat mij nou intrigeert is: “hoe werkt dat nou en welke resultaten bereik je er uiteindelijk mee?” Vroeg of laat heeft dit zijn omgekeerde weerslag op vrijwel alle betrokkenen. Is dit de stijl van leiderschap die leidt naar de beste resultaten? Als ik deze vraag stel, is het antwoord steevast nee! En het leidt al helemaal niet naar duurzame en zinvolle samenwerking en resultaten. Het is vaak veel te korte termijn gericht en wordt ingezet om persoonlijke doelstellingen te bereiken. Sterker, ze zijn vaak niet eens in lijn met het grotere geheel. Wat gebeurt er nu? Het management op diverse niveaus raakt gedemotiveerd en kan dit verhaal vervolgens niet goed verkopen binnen de eigen organisatie. Het gevolg is dan vaak dat de weerstand al gecreëerd is voordat je bent begonnen. Men voert vervolgens het besluit uit in de vorm. De doelstellingen worden op papier gehaald, maar in de praktijk blijft alles hetzelfde of de situatie verslechtert zelfs. Zonde vind ik dit! Zonde van onze energie, tijd en inzet. Bovendien ben ik er van overtuigd dat we dit veel beter kunnen.

Liefdevol leiderschap werkt niet met macht. Dat is ook helemaal niet nodig, want we zijn als mensen allemaal gelijk. Het gaat met name over het bewust bezig zijn met innerlijk leidende principes. Als liefdevol leider wil je verantwoordelijkheid nemen voor zinvolle en duurzame resultaten, waarbij persoonlijk geluk en zakelijk succes centraal staan op weg naar een zinvolle samenleving. Dit betekent dat de intrinsieke motivatie van iedereen nodig is om dit doel te bereiken. Intrinsieke motivatie bereik je alleen door geloofwaardig, congruent en integer voorbeeldgedrag.

Dia1

 Ik ben er van overtuigd dat we aan de vooravond staan van een nieuw collectief bewustzijn. Het tijdperk van meer wijsheid. Dit betekent ook dat we mogen evolueren naar een nieuw vorm van leiderschap. Wijsheid komt voort uit bewustwording en toegepaste (zelf)kennis. Je kunt alleen het goede voorbeeldgedrag vertonen als je dit zelf hebt geleerd en toepast. Dit is onderdeel van wat ik liefdevol leiderschap heb genoemd. 

Liefdevol leiderschap neemt verantwoordelijkheid. Laat zien wie je bent en waar je voor staat. Reflecteert op eigen intenties en handelen en leert voortdurend, waardoor jij je zelfkennis vergroot. Hierdoor leer je continu wat wel en niet werkt en waarom. Je bent bewust bezig met je innerlijke waarden en waarom ze zo belangrijk zijn om het leven te creëren waar jij van droomt en geniet. Je gaat je persoonlijk ontwikkelen en je dromen realiseren, je leiderschap en reputatie worden gewaardeerd en (h)erkend en je gaat ook je bedrijfsresultaten drastisch en duurzaam verbeteren.

Kortom, gelukkige mensen in een succesvolle organisatie op weg naar een zinvolle samenleving!

Spreekt deze vorm van (persoonlijk) leiderschap je aan? Wil je persoonlijk geluk en zakelijk succes optellen en vermenigvuldigen en bijdragen aan een zinvolle samenleving? Geef je hier dan op voor een bewustZIJNscan. 


Jouw reactie op Liefdevol leiderschap werkt niet met macht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


css.php