Astrid Koorn

Ghandi raakte mijn hart met zijn voorbeeld….

Geschreven door Astrid Koorn

Eerdere verschenen artikelen gingen wel eens over een film die mij enorm inspireerde. Tevens kan ik heel veel van mezelf herkennen en erkennen van wat er zich in films kan afspelen. Zo ook in de film over Ghandi. Ghandi was een Indier en had zijn opleiding genoten in Engeland als advocaat. Op een dag werd hij uitgezonden naar Afrika om daar een zaak te verdedigen. Hij was gewend eersteklas te reizen, maar dat werd in Afrika vanwege zijn afkomst niet geaccepteerd. Ghandi hield vol dat hij ook een kind van God was en dat hij een beëdigd advocaat was en dus het volste recht had om eersteklas te reizen. Hij liet ook keurig zijn treinkaartje zien. Het gevolg was dat hij letterlijk op het eerstvolgende station de trein uit werd gegooid. Ghandi was perplex en zeer verontwaardigd over deze gang van zaken. En hier schoot het zaadje van Ghandi zijn levensmissie wortel. 

Alhoewel Ghandi als advocaat in Afrika gekomen was op te treden in een rechtzaak, kreeg hij van zijn opdrachtgever, die ook Indier was, te horen in welk licht zijn onrecht bekeken werd. Ghandi was een intelligente man en in verbinding met zijn hart. Dit was het moment dat Ghandi zicht kreeg wat in eerste instantie startte met een hogere doel en wat zich zou ontwikkelen in een ware levensmissie. Ik denk niet dat Ghandi op dat moment bewust bezig was met het vinden van een hoger doel of levensmissie, maar hij had een bepaalde opvoeding genoten waarin hoogstaande levenswaarden een belangrijk onderdeel vormden. Zijn hogere doel maakte dat hij ging staan voor zijn maximale potentieel, zijn hogere doel of levensmissie vond waar hij zielsgelukkig van werd (ondanks de ontberingen), en dit als een van de meest zinvolle levensprioriteiten vond in zijn leven. Het was iets dat groter was dan hijzelf, waarvan hij wist dat hij er zichzelf en ongelooflijk veel mensen mee zou helpen en zelfs volgende generaties.

Ghandi

Jij zou ook op zo’n punt in je leven kunnen aankomen. Je bent al succesvol, maar je komt in aanraking met iets wat je nog veel zinvoller vindt om je mee bezig te houden. Of je voelt heel bewust dat er iets zinvollers op jou te wachten zit en je start je ontdekkingsreis om je hiermee te verbinden. Je gaat bijvoorbeeld een nieuwe chocoladefabriek ontwikkelen met personeel, die om welke reden dan ook in de problemen is gekomen. Zij zoeken een baan en jij geeft ze vertrouwen door ze alleen een aanmeldingsformulier in te laten vullen. Vervolgens helpt het personeel elkaar om niet weer in de problemen te komen of op het verkeerde pad te raken. De mensen worden door dit vertrouwen zo creatief dat ze de beste chocoladetaart in de hele omgeving maken. Je kunt de vraag eigenlijk niet meer aan. Het voordeel is dat het aantrekken van personeel geen probleem meer is. Iedereen is geweldig trots op hun bedrijf en jij bent behalve zielsgelukkig, maatschappelijk zeer zinvol bezig en met het geheel zeer succesvol.

Hogere doelen of levensmissies realiseren raakt mijn hart. Ik zie het als mijn levensmissie om leiders en ondernemers te helpen hun hogere doel of levensmissie te vinden door Liefdevol Leiderschap. Het heeft even geduurd voordat ik kon benoemen wat ik diep in mijn hart jarenlang gemist heb. Ik zag dat ondernemers en leiders vaak onvoldoende zinvolle organisatieontwikkelingen uitvoerden en veel weerstand ervoeren. Ze hielden zichzelf en hun organisatie klein en wisten niet hoe ze in verbinding konden treden met hun maximale potentieel. Veel mensen zeiden er niets van, maar ondertussen gingen het ten koste van het werkplezier en het vertrouwen en zie je dat terug in de resultaten.

3 jaar geleden kwam dat moment dat ik ging kiezen om van Liefdevol Leiderschap mijn werk te maken. Zoals ik in mijn artikelen al verteld heb, ging dat niet vanzelf. Toch ontwikkelde er zich een serie van gebeurtenissen en ontmoetingen die synchronistisch van aard zijn. Die en het onwrikbare vertrouwen in mijzelf en mijn missie zorgden er voor dat zaken zich gingen ontwikkelen en dat nog steeds doen. Zo herkende ik mezelf in ‘Ghandi’ en hoe hij zicht kreeg op zijn levensmissie. En onwrikbaar het leiderschap en voorbeeldgedrag durfde te blijven vertonen door visie, universele principes en geweldloosheid toe te passen. En vervolgens in staat was om mensen hun harten te winnen, doordat ze de wijsheid in zijn handelen zagen en vervolgens collectief mee gingen doen. Zelfs in zulke grote getale dat het toen nog zittende Britse regime uiteindelijk volledig buiten spel was gezet. Het is Ghandi uiteindelijk gelukt zijn levensmissie te realiseren om India haar onafhankelijkheid terug te geven en een voorbeeld te stellen van vredelievendheid.

Dia1

De film en het voorbeeld van Ghandi raakten ook mijn hart. Hoe had Ghandi in zulke moeilijke omstandigheden dit voor elkaar gekregen? Deze man had een visie en waarden en daar week hij niet van af. Op deze wijze kon hij zich persoonlijk maximaal ontwikkelen en dat voorbeeld gaf zoveel liefde en vertrouwen dat hij iedereen zijn hart raakte en opende. Hij week geen mili-meter af van zijn visie en levenswaarden en toonde liefdevol leiderschap. En dat intrigeerde mij enorm. Ik besefte dat hij een voorbeeld was van Liefdevol Leiderschap en herkende enorm veel van zijn levensmissie. Als ik leiders en ondernemers maar een fractie kon leren van de principes van Ghandi zou de wereld er veel mooier uit zien en zijn we op weg naar wereldvrede. 

En dat begint bij zicht krijgen op je hoger doel of levensmissie. Het maakt dat jij ook jouw levenmissie kunt leven, hier zielsgelukkig mee bent, maatschappelijk zeer zinvol bezig bent en tevens zeer succesvol. Mensen zijn vaak jaren bezig om het te vinden. Dat is de reden dat ik 9 januari een gratis online training geef, genaamd hoe krijg je zicht op jouw hogere doel of levensmissie? En 13 januari 2017 zijn er nog een aantal plaatsen vrij voor het live event De Bewustzijnssprong waar dit thema ook centraal staat. Tevens zal ik op dit live event naast de individuele coaching programma’s voor het eerst het 4-maanden groepsprogramma Liefdevol Leiderschap presenteren, dat in maart 2017 van start zal gaan. Heb je vragen over jouw situatie en organisatie dan is de vrijblijvende BewustZIJNScan kosteloos voor leiders en ondernemers.


Jouw reactie op Ghandi raakte mijn hart met zijn voorbeeld….

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


css.php