Astrid Koorn

De 7 universele wetmatigheden waardoor iedereen een bewuste veroorzaker kan worden

Geschreven door Astrid Koorn

In het artikel van deze week wil ik het graag met jullie hebben over de 7 universele wetten. Een aantal weken geleden hebben we het gehad over de 7 intelligenties die elk mens kan ontwikkelen. Alles en iedereen blijkt met elkaar verbonden. Dit kun je straks ook lezen in de wet van de eenheid. Vanuit deze optiek is het heel nuttig je te verdiepen in die 7 universele wetten. De 7 intelligenties gaan over jouw innerlijke energie en de 7 universele wetten gaat volgens deze benadering over de energie die alles en iedereen met elkaar verbindt. Jouw vrije wil en innerlijke waarden spelen hierbij een heel belangrijke rol. Welke energie in jou zal zich op welke manier verbinden in overeenstemming met de 7 universele wetten? Als je dit doorgrondt, ga je beter begrijpen waarom je te maken hebt met bepaalde persoonlijke uitdagingen en ook waarom je bepaalde situaties of reacties in de buitenwereld creëert. 

Deze kennis ervaren, nodigt je eigenlijk uit tot het verruimen van je bewustzijn. Het verruimen van je bewustzijn zal leiden tot zelfkennis en -waardering. Het maakt je nog veel meer bewust van de kwaliteiten van jouw voorbeeldgedrag. Je kunt door deze kennis nieuwsgierigheid ontwikkelen om dit verder te gaan toepassen in jouw leven. En als eerder aangegeven, kan toegepaste kennis leiden tot wijsheden. Liefdevol Leiderschap nodigt iedereen uit die deze ontdekkingsreis wil maken.  En ook ik ben bezig deze reis te maken met jullie. Ter informatie: deze eeuwenoude wetmatigheden zullen tevens vorm krijgen in het leiderschapsprogramma Liefdevol Leiderschap wat ik aan het ontwikkelen ben. Wat nog interessanter is om te weten, is dat de gulden snede werkt met deze energie, jouw energie en met deze universele wetmatigheden.  Over de 7 universele wetten zijn boeken vol geschreven, dus zal ik deze in dit artikel beknopt met jullie doornemen. In het leiderschapsprogramma Liefdevol Leiderschap gaan we deze universele wetten toepassen in combinatie met je eigen energie. Dus laat eens op je inwerken wat het volgende met je doet of zou kunnen gaan doen.

Universele wet 1: De wet van de eenheid. Het begin van alles is eenheid. Alles wat bestaat komt voort uit een en dezelfde eenheid of bron. Er is een eeuwig en onveranderlijk verenigd veld van intelligentie dat aan alles ten grondslag ligt. Oosters ook wel bekend als ’tao’ (wat ook wel ‘de weg’ wordt genoemd). Alles en iedereen is met alles en iedereen verbonden – of we onszelf nu zien in combinatie met familie, organisaties, verenigingen, online communities, de natuur, etc. We noemen dit ook wel liefde, universeel bewustzijn, ether, licht of energie. Geest en materie zijn niet van elkaar gescheiden en het achterliggende veld van intelligentie is een veld van universeel bewustzijn. Deze eenheid is ook het geheel, want alles wat bestaat (ook de zaken waarvan we het bestaan nog niet kennen) bestaat binnen deze eenheid. Binnen deze wet valt ook de wet van pure potentialiteit, waar ik het vaak over heb als ik spreek over je maximale potentie. Welke vorm deze materiële of immateriele energie ook neemt, uiteindelijk keert al deze energie weer terug tot deze eenheid.

Universele wet 2: De wet van de overeenstemming. In een van mijn eerdere artikelen heb ik het al eens gehad over ‘zo binnen, zo buiten’ en ‘hemel en aarde in balans’ en ook ‘zo boven zo beneden’. Er bestaan verschillende niveau’s van de werkelijkheid om ons heen en in het universum. Om wat specifieker te zijn; het gaat hier om 3 lagen: de fysieke werkelijkheid, non fysieke werkelijkheid en de spirituele werkelijkheid voorbij ruimte en tijd. Dit laatste staat ook wel bekend als het niveau van eenheid of de grote leegte of volheid. Fysieke werkelijkheid bestaat zowel uit materie als energie. Alle universele wetten zijn werkzaam op alle niveaus, zodat er overeenstemming bestaat. Hierdoor bestaat er harmonie, eenheid en heelheid in het universum als geheel. Alles is een reflectie van deze zelfde universele principes. En alles in de wereld van de materie bestaat ook op de andere niveaus van de werkelijkheid. Stephen Covey zegt in zijn boek: The 7 habits of highly effective people beschrijft dat alles eerst immaterieel ontstaat en daarna fysieke realiteit wordt. Dit wordt begrijpelijk als je de universele wetmatigheden bestudeert. Het is ook zo dat alle veranderingen in een laag invloed hebben op de andere lagen van werkelijkheid.

mens en universele wetmatigheden

Universele wet 3: De wet van trilling. Zelfs als het voor ons blote oog zo lijkt, is niets in ruste. Dat wil zeggen alles beweegt altijd. Je kunt ook zeggen: ‘alles trilt’. Alles wat bestaat is beweging, want alles is energie en energie is nooit in ruste. Energie volgt wel de weg van de minste weerstand met als gevolg dat het maximale resultaat wordt behaald bij een minimum aan inspanning. Alles wat bestaat heeft een uniek trillingspatroon. De verschillende niveaus van werkelijkheid onderscheiden zich van elkaar door een verschil in trillingsfrequentie. Dit is geen rocket science en wordt steeds meer wetenschappelijk bewezen en gepubliceerd in allerlei onderzoeken. Alles is samengesteld uit vele verschillende trillingsfrequenties. We noemen het ook wel het principe van harmonische resonantie of het principe van permanente transmutatie van energie. Er stroomt een constante stroom van subtiele levensenergie door alles heen. Ook door ons dus en de planten, dieren, sterren, zonnen en al het zichtbare of onzichtbare om ons heen.

Universele wet 4: De wet van polariteit, universele relativiteit. We leven in een wereld van relatieve dualiteit. Dat wil zeggen dat alles wordt gekenmerkt door een paar van ‘schijnbare’ tegengestelden, want alle polariteit is relatief. Alle tegengestelden kunnen met elkaar worden verzoend (de wet van verzoening bestaat ook). De wet van polariteit wordt ook wel de wet van de goddelijke paradox genoemd en gaat over de absolute en relatieve waarheid. Als je hiermee aan de slag gaat, kom je dus paradoxen tegen en ga je onderscheidingsvermogen krijgen op het gebied van waarheden en waarheid. Echt inzicht in de wet van polariteit resulteert in de verzoening van schijnbaar tegengestelden. Oftewel de schijnbaar tegengestelden gaan samenwerken, waardoor de tegengestelden transformeren in eenheid.

Intermezzo: energie en haar vormen zijn zo gevarieerd en veelzijdig dat we de schepping van ons universum nog steeds niet helemaal wetenschappelijk kunnen ontrafelen en bewijzen. We weten wel dat wij als mensen van dit alles onderdeel uitmaken. Zo is dus al deze energie ook in ons aanwezig. Hoe bewuster we zijn van onze energie en die om ons heen en deze wetmatigheden begrijpen en kunnen toepassen hoe meer we onszelf, anderen en andere waarnemingen zullen waarderen en liefhebben. En dat zal resulteren in voorbeeldgedrag die uitnodigt om te kopiëren wat weer zal leiden naar de geboorten van nieuwe liefdevolle leiders.

Dia1

Universele wet 5: De wet van ritme, ritmische beweging, vergankelijkheid en periodieke terugkeer.  Alles is altijd in beweging en dit betekent dus ook dat alles altijd in verandering is. Deze veranderingen kennen een cyclische beweging net zoals we in de natuur kunnen zien. De natuur beweegt ook volgens een patroon van permanente verandering die plaats vindt in een volmaakte dynamische harmonie. Terwijl alles verandert, zijn de universele wetten onveranderlijk. Tijd is om deze reden geen lineair proces, maar een eindeloze serie cycli van een zich herhalend patroon van energie. Het evolutieproces is een niet-lineair maar spiraalsgewijs ontwikkelingsproces en dit gebeurt in ritmische cycli op kleine en grote schaal. Hierdoor creëert het universum tijd en tijd creëert weer ontwikkeling. Het gaat dus over een spiraalsgewijs ontwikkelingsproces, want dat creëert een maximaal resultaat bij een minimale inspanning. Als je deze wet in je eigen voordeel wilt toepassen, leer je je eigen energie in harmonie met de wet van ritme en verandering te brengen. Je kunt ook wel zeggen: je leert met de stroom mee te zwemmen.

Universele wet 6: De wet van oorzaak en gevolg, actie en reactie, wisselwerking en de boemerang wet. Iedere oorzaak heeft zijn gevolg en ieder gevolg heeft zijn oorzaak. De werking van de universele wetten is de oorzaak van alle gevolgen. Om deze reden is het dus zo waardevol om kennis te nemen van deze universele wetten. Toeval bestaat namelijk niet, omdat alle gevolgen een oorzaak hebben. Door deze universele wetten te kennen en te kunnen toepassen, kunnen we leren ‘bewuste veroorzakers’ te worden. Soms kunnen we zaken in ons leven niet verklaren. Dit kan betekenen dat de oorzaak zich bevindt in de (mogelijk voor jou) onzichtbare wereld. Dan is alleen het gevolg voor jou zichtbaar. Uiteindelijk is de werking van de universele wetten de oorzaak van alle gevolgen. Dus wat we (zowel bewust als onbewust) zaaien, zullen we oogsten. Zodra je je eigen energie gelijk kunt stemmen met de universele energie ontstaat synchroniciteit (dit onderwerp komt ook aan bod in een volgend artikel).

Universele wet 7: De wet van de dynamische balans. Het gaat hier over een een universeel, tweezijdig, samenwerkend bewegingsprincipe in de natuur. Leven creëert en houdt zichzelf in stand door twee tegengestelde bewegingen. Een verzamelende naar binnen spiralende en verfijnende beweging en een daaraan tegengestelde en uitspreidende beweging. Zie je deze energetische bewegingen voor je als een centrifugale energie van binnen naar buiten en van buiten naar binnen bewegend? Deze twee compenserende krachten creëren samen een staat van dynamisch evenwicht. Je kunt dit dynamisch evenwicht met het blote oog waarnemen in dennenappels en zonnebloemen in hun spiraalvormen.  We noemen deze vorm van energie ook wel de gulden snede-spiraal en deze is de vorm van de natuurlijke beweging van alle energie. De nautilus schelp geeft perfect de vorm van de gulden snede-verhouding weer. Het creatieproces wordt gekenmerkt door ontwikkeling in een bepaalde richting, namelijk naar het overhellen van het vrouwelijke aspect. Dan is daadwerkelijke ontwikkeling mogelijk. De gulden snede-verhouding is de optimale verhouding voor groei. De vrije wil speelt hier een hoofdrol. Groei is alleen mogelijk als je deze keuze in vrijheid kunt en wilt maken. Voor mij persoonlijk was dit destijds een van de redenen om mij wat meer te verdiepen in de heilige geometrie. Over de gulden snede werking wordt ook nog een apart artikel geschreven en deze zal ook onderdeel uitmaken van het leiderschapsprogramma Liefdevol Leiderschap.

Ter afsluiting: dit is de uiterst beknopte versie van de 7 universele wetmatigheden. Ik ben mij ervan bewust dat het lezen van dit artikel voor sommigen nogal confronterend kan zijn. Dit zijn geen zaken die je op deze manier kant en klaar in de krant, in een opleiding of op televisie tegen komt. Maar deze dingen zijn juist zo fundamenteel belangrijk voor jou dat het durven ervaren ervan een nogal ingrijpende positieve impact op jezelf kan hebben en jouw visie op de wereld. Dus aan jou de vraag: waar besteed jij nu je tijd, geld en energie aan?  In het leiderschapsprogramma Liefdevol Leiderschap wordt hier ruim aandacht aan besteed en zal jouw ontdekkingsreis onvergetelijk voor jou worden en blijven. Zodat jij een ‘bewuste veroorzaker’ kunt worden van jouw levensgeluk, jouw maatschappelijke zingeving en jouw organisatiesucces. 

 

  • Herder zegt: 23 December 2017 Hey Astrid, Ik ben vertrouwd met de universele wetten en hecht daar veel belang aan. Dat neemt echter niet weg dat ik bij enkele van die wetten mijn bedenking heb. Twee voorbeelden vind je hierna. Universele wet 1: De wet van de eenheid. https://nl.linkedin.com/pulse/compartmenting-hokjes-verdelen-herder-antwerpen Universele wet 6: De wet van oorzaak en gevolg, actie en reactie, wisselwerking en de boemerang wet. https://nl.linkedin.com/pulse/causality-oorzakelijk-verband-herder-antwerpen Groetjes, Herder
  • Paul zegt: 16 June 2016 Overgave is de kunst van het aanwezig zijn in het licht van de universele vader/moeder God. Dat wat verbind en stroomt in alles. Hoe als werkzoekende hierin blijven geloven en vertrouwen?

  • Jouw reactie op De 7 universele wetmatigheden waardoor iedereen een bewuste veroorzaker kan worden

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


    css.php