Astrid Koorn

Wat zou er gebeuren als jij liefde inbrengt en een onweerstaanbare leider wordt?

Geschreven door Astrid Koorn

De luisterversie van dit artikel duurt deze week ruim 7 minuten.

We werken keihard, investeren veel geld in onze klanten, medewerkers en leveranciers. Er wordt veel geld en tijd besteed aan innovatie en duurzaamheid. Ook neemt het bedrijf strategische stappen om betere producten, diensten en programma’s te maken. Er worden grote deals binnen gehaald ook op internationaal niveau. Kortom, we zijn keihard aan het werk.

Toch zitten er steeds minder mensen lekker in hun vel, draaien naar wens in hun leven, zitten op hun plek, doen echt wat ze het liefste doen. Bedrijven draaien minder goed, lagere omzet, kostenverlagingen, hoog verzuim, veel reorganisaties, strategische wijzigingen, veel sociale plannen en afvloeiingsregelingen, etc. Kortom, we zijn keihard aan het werk, maar met steeds minder resultaten en met steeds minder plezier. 

Veel leiders en leidinggevenden maken zich zorgen over hun organisatie en hun leiderschap. En ook over het leiderschap dat ze zelf als voorbeeld ontvangen vanuit de top. Wat zegt de topleiding hierover? Ja, die zijn weer vrijwel volledig afhankelijk van de zeggenschap van de aandeelhouders, die in deze crisistijd zo druk bezig zijn met overleven. We zijn allemaal onderdeel van het systeem. En binnen het systeem gelden een aantal regels, die zelfs de crisis overleefd hebben. Ze werkten al niet goed en ze werken nu nog steeds niet goed. En toch gaan we ermee door. Veelal omdat het hele systeem op deze machtsafhankelijkheid is gebaseerd, dus dan heb je een excuus toch? We doen er allemaal aan mee en dus verandert het niet. We weten allemaal dat er iets moet veranderen, maar wie heeft er het lef en durft een werkelijk eigentijdse vernieuwer te zijn en het over een andere boeg te gooien? En wellicht het huidige systeem zodanig te veranderen ten faveure van een groter goed. Hebben we nog helden in ons midden? Die ergens voor durven te staan?

onweerstaanbare leiders

Ik spreek en hoor veel mensen die aangeven dat het een moeilijke tijd is, maar die ook zeggen dat het tijd wordt voor vernieuwend leiderschap. Leiderschap waarbij geluk, succes en zingeving centraal staat. Hoogleraren en auteurs van bestsellers zeggen: “we redden het niet meer met nog harder te werken of anderen harder te laten werken.” De rek is er in die strategie wel uit. Er moet iets anders gebeuren. Maar wat dan?

Als eerste is het zaak dat iemand het aandurft om de architectuur van ons eigen systeem te ontmantelen. Iemand die snapt met welke waarde we kunnen starten om zo een nieuw voorbeeld te stellen. Dit is geen gemakkelijke taak en vereist intelligente leiders op meerdere fronten. Het zijn mensen die het systeem van binnen en buiten kennen en die het zat zijn. Mensen die het een doorn in het oog is geworden. Ze kunnen het gewoonweg niet meer aan zien. Ze weten dat het anders kan en moet. Het heeft verregaande consequenties wat zij nu gaan doen. Stel dat jij een van deze mensen zou kunnen en willen zijn? Pas op want mensen kunnen zich verraden door jou voelen. Afgewezen! Je bent niet meer een van hun binnen het huidige systeem. Je hebt verzaakt…..

Wil je hier tegenwicht aan gaan bieden, heb je een onweerstaanbare leider nodig. Een leider die durft te leiden uit geluk, succes en zingeving gedreven door innerlijke waarden en universele liefde. Liefdevol leiderschap dus! Hier hoort voorbeeldgedrag bij. Het is niet wat je zegt, maar wat je doet, wat mensen doet meebewegen en inspireren. Het gaat niet over wantrouwen, onveiligheid, op je hoede zijn en letten op wat je zegt. Nee, het gaat juist over vertrouwen, veiligheid, ontspannen creëren en uitspreken wat je beweegt. Openheid creëren en eerlijk durven zijn over de huidige situatie en hier gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Gezamenlijk spreken over innerlijke waarden die mensen weer in hun kracht zetten. Deze krachten ook gaan bundelen en verschillen gaan optellen, zodat we weer zinvolle en mooie initiatieven kunnen gaan ontplooien met elkaar. 

Het gaat dus om het resetten van voorbeeldgedrag, waardoor mensen weer vertrouwen krijgen en dat ontbreekt er nu in eerste instantie aan. Zoals sommigen van jullie op sociale media hebben kunnen lezen, ben ik binnen deze context al enige tijd bezig met het selecteren van de 10 meest waardevolle tips om liefdevol leiderschap te ontwikkelen. Met stip op nummer 1 hebben jullie de volgende tip geselecteerd:

Dia1

Wat een geweldige ervaring was het om te zien hoeveel mensen juist deze tip appreciëren. En dit past helemaal in de context van dit artikel en liefdevol leiderschap, want vertrouwen is een groot goed en zeker voor mensen die een voorbeeldfunctie hebben. We kunnen ons niet meer verschuilen achter een systeem, waarvan we weten dat de geldende regels niet bijdragen aan een zinvolle samenleving. Dus ook niet bijdragen aan gelukkige mensen in een succesvolle organisatie. Er zijn vele initiatieven in de wereld met de boodschap: “mensen wordt wakker!” Als we zo door gaan, redden we het niet. Het gaat niet beter door harder te werken. We mogen nog eens stil staan bij onze regels en onze waarden. We kunnen dit veel beter en met zijn allen komen we veel verder. Er zijn veel mensen die dit al weten, maar niet weten hoe ze dit in de praktijk kunnen brengen. Hoe wordt je een onweerstaanbare leider? Welk voorbeeld laat je zien, waardoor mensen ‘als vanzelf’ gaan co-creeren? Hoe ontwikkelen we onze 7 intelligenties en leren we universele wetmatigheden toepassen in ons leiderschap? En gaan we reproduceren net als de natuur, op een ritme wat als muziek in de oren klinkt.

Ben jij er klaar voor? Wil jij liefdevol leiderschap ontwikkelen? Twijfel je of jij dit kunt? Wil je dit echt, maar weet je niet waar je kunt beginnen? Meld je dan aan voor de kosteloze telefonische bewustZIJNscan en vul de korte vragenlijst in. 


Jouw reactie op Wat zou er gebeuren als jij liefde inbrengt en een onweerstaanbare leider wordt?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


css.php