Astrid Koorn

Wat maakt nou dat je echte stappen gaat ondernemen?

Geschreven door Astrid Koorn

Ik herhaalde de vraag nog eens: “wat maakt nou dat je echte stappen gaat ondernemen?” Hij schraapte eens zijn keel en krabde achter zijn oor. Ja, daar had hij niet direct antwoord op. Toch begon hij zijn verhaal. We volgen elke maand een training met het hele team en dit zijn hele leuke en interactieve sessies. En wat doe je hier vervolgens dan mee, vroeg ik? Ja, dan gaan we terug naar onze dagelijkse routine en kijk je vervolgens hoe je de verworven inzichten kunt toepassen. Oke, antwoordde ik. En hoe gaat het dan verder in de praktijk? Prikkelt deze werkwijze de intrinsieke motivatie om hiermee aan de slag te gaan? Nou ja, soms wel en vaak komen we er niet aan toe. Wat is het laatste inzicht geweest dat  je daadwerkelijk in de praktijk hebt toegepast? Ja, nu je dat zo vraagt, moet ik tot de conclusie komen dat ik dat niet zo 1,2,3 kan zeggen, antwoordde hij vervolgens. 

Herkenbaar? Er worden veel kennissessies, opleidingen en workshops gevolgd in organisaties. Veel mensen zien dit ook als ontspanning. Even netwerken, nieuwe kennis en inzichten op doen en dan gaan we weer terug naar de waan van de dag. Willem Mastenbroek schreef in een artikel deze week dat opleidingen bruikbaar moeten zijn in de praktijk. Onderzoek wijst uit dat de resultaten van veel trainingen onvoldoende concreet, onvoldoende praktisch, onvoldoende toepasbaar binnen de betreffende context en onvoldoende beproefd zijn. Maar dat doen we volgens mij allemaal zelf. Het heeft te maken met bewustwording en bewuste keuzes maken op diverse gebieden. Of het nu gaat over persoonlijke ontwikkeling, zingeving, ondernemerschap, leiderschap of organisatieontwikkeling, het valt of staat allemaal met een bewuste keuze.

duurzame ontwikkeling

We zien vaak dat trainingen en opleidingen worden gevolgd BUITEN de context van de bestaande organisatie. Wat zie je dan? Directie, management en medewerkers komen terug met nieuwe inzichten en kennis en weten absoluut niet hoe deze vorm te geven binnen hun eigen organisatie. Of de leidinggevende heeft nieuwe kennis en inzichten en wil hiermee aan de slag en het blijkt dat hier totaal geen animo voor is bij de directie. Of de directie komt met nieuwe doelstellingen en nieuwe programma’s, die totaal niet aansluiten bij de beleving van het management en de medewerkers. Maar we doen het maar, want het is van bovenaf opgelegd. Vele malen heb ik deze bewegingen gezien in organisaties en ik heb ze zelden zien resulteren in zinvolle en succesvolle organisatieontwikkelingen. 

Wat werkt dan wel vraag je je af, toch? Wat wel werkt, is om je organisatie te ontwikkelen BINNEN haar context. Je kunt wel kennis en inzichten verwerven, maar het echte werk ligt toch veel meer in het TOEPASSEN hiervan in de praktijk van jouw organisatie. Dan leg je de vinger op de zere plek! Dan hebben we het dus over maatwerk en deze bewuste keuze moet gedragen worden in de gehele organisatie. Dit betekent door de directie, het management en de medewerkers. En dit betekent tevens geen passieve rol van alle partijen, maar een actieve rol! Het gaat dus om actief sturen, faciliteren en DOEN.

Waar wil je concreet aan werken als organisatie, afdeling en persoon? En niet als eenmansactie, maar met de gehele organisatie. En niet buiten de context van de organisatie, maar juist binnen de context van de organisatie. Ontwikkeling is een continu proces! Dat doe je niet eens in de 2 maanden, maar het liefst elke dag. Deze visie moet actief gedragen worden in de organisatiecultuur. En dan bedoel ik niet dat we het met zijn allen zeggen, maar dat we het vooral ook met zijn allen doen. En dat we er met elkaar over praten en gaan co-creeren, zodat er een ontwikkeling kan ontstaan. Ontwikkeling heeft ook RUIMTE nodig. Als je geen energie, tijd, geld, resources en toewijding hiervoor beschikbaar maakt, kan er ook niets ontwikkelen. 

Echte ontwikkeling geef je een maximale kans van slagen als je de intrinsieke motivatie en vrije wil van iedereen daadwerkelijk inzet. Dit betekent dat we met elkaar werken aan levensgeluk, zingeving en organisatiesucces. Dit is vooral een proces van dusdanig faciliteren dat er ontwikkeling kan ontstaan, zodat je met elkaar gaat werken en hierin je eigen verantwoordelijkheid neemt en MAG nemen. Doordat je echte stappen gaat nemen en deze met elkaar gaat evalueren, zul je zien of iets werkt of niet. Je gaat ook ontdekken waarom iets werkt of niet. Vervolgens, ga je de juiste stappen nemen en ECHT ontwikkelen en verbeteren. En weet je, in het verleden heb ik ook al wel situaties gekend waarbij het zelfs verdacht veel leek op: er is wel geld voor opleiding (de ontspannende zoethouder), maar er is geen geld voor een succesvolle implantatie binnen de context van de bestaande organisatie. Dat is dan wel heel erg toch? Dit lijkt op rust kopen met je opleidingsbudget  bezigheidstherapie. Uitstel dus. Dat is niet slim en effectief of wel?

In het artikel over de 11 gedragsprinicpes van een onweerstaanbare leider wordt uitgelegd wat er aan voorbeeldgedrag nodig is om een dergelijke bewustwording en ontwikkeling te faciliteren. Dit voorbeeldgedrag zal ook een organisatiecultuur realiseren, waarin leren en experimenteren zijn vruchten zal afwerpen. Door leren van en met elkaar ruimte te geven als intrinsiek onderdeel van de organisatieontwikkeling binnen de context van jouw organisatie, krijg je mensen ook intrinsiek gemotiveerd. Door opbouwende en eerlijke feedback ga je echte stappen nemen en gaan mensen zich persoonlijk ontwikkelen. En dit resulteert tevens in de ontwikkelingen van expertises, leiderschap, ondernemerschap en ECHTE organisatieontwikkelingen. Deze successen ga je regelmatig vieren, zodat iedereen ‘als vanzelf’ doorgaat met dit continue proces van de volgende ontwikkeling.

Dia1

Zo maak je dat organisatieontwikkelingen:

  1. uitdagend en leuk zijn om te doen (levensgeluk)
  2. als zinvol worden ervaren (maatschappelijke zingeving)
  3. de maximale potentie van mensen wordt ingezet (levensgeluk)
  4. buitengewone resultaten worden geboekt (organisatiesucces)
  5. een continue cyclus van ontwikkeling mogelijk maken (duurzaam organisatiesucces)

Ter afsluiting: evalueer dus of het nu beschikbare opleidingsbudget wordt besteed aan duurzame ontwikkeling binnen de context van jouw organisatie. Stel vast welke doelen je als organisatie wilt bereiken en welke eerstvolgende stappen hierin zinvol zijn. Wat is er nodig om binnen de context van jouw eigen verantwoordelijkheid zinvol bezig te zijn met duurzame ontwikkeling op het gebied van je organisatie, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. En creëer een organisatiecultuur en voorbeeldgedrag, waarin een continue proces van zinvolle ontwikkeling mogelijk wordt. Zodat mensen vanuit intrinsieke motivatie gaan co-creeren en succesvolle organisatieontwikkelingen gaan realiseren.


Jouw reactie op Wat maakt nou dat je echte stappen gaat ondernemen?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


css.php