Astrid Koorn

Durf jij te creëren in plaats van te reageren?

Geschreven door Astrid Koorn

In organisaties word er veel gesproken over duurzaamheid, ontwikkeling en innovatie. Vaak gaan we dan aan de slag met verschillende scenario’s en doen grote bedrijven ook veel onderzoek. We onderzoeken wat de trends zijn in de wereld, welke statistieken hieraan ten grondslag liggen en hoe dit zich weer vertaalt in cijfers. Welke sociologische aspecten zie je terugkomen en hoe vertaalt dit zich weer in verschillend leiderschap, gedrag en communicatie? Al onderzoekend zijn we bezig met hoe we kunnen reageren op de resultaten die dit onderzoek uitwijzen. 

Als je dan met een team bezig bent en uiteindelijk bij de kern van het verhaal uitkomt, kun je voor een dilemma komen te staan. En dit dilemma vindt haar oorsprong in de vaak onbesproken onderstroom. Wat ik bedoel met onderstroom is de laag van de geloofssystemen, normen en waarden of eigen waarheden, van waaruit we bewust en onbewust communiceren. Je zou ook kunnen spreken van verschillende mentale modellen. Mentale modellen houdt in: diepgewortelde veronderstellingen of generalisaties, die van invloed zijn op hoe wij de wereld om ons heen interpreteren. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan fundamentele vragen zoals: “hoe denk jij dat het universum in elkaar zit” en “hoe werkt het samen met alle levende wezens, die erbij betrokken zijn?” Het gaat meestal over onze diepere waarheden van onze geloofssystemen, die veelal onbesproken blijven. 

reageren

Vaak zie je twee essentiële verschillen in benadering verschijnen: of je gelooft in een wereld van onbegrensde mogelijkheden of je gelooft in een wereld van oorzaak en gevolg. Het zijn twee fundamentele verschillende benaderingswijzen, die jouw persoonlijke (binnen)wereld er compleet anders uit laten zien en later functioneren. Je kunt je vast wel voorstellen dat deze fundamentele verschillen een belangrijke rol spelen in het betekenis kunnen geven aan ontwikkeling, duurzaamheid en innovatie. Als je nadenkt over ontwikkeling, duurzaamheid en innovatie werkt een wereld van onbegrensde mogelijkheden heel anders dan een wereld van oorzaak en gevolg. In het eerste geval durf je te creëren en in het tweede geval zul je veel meer reageren.

Het huidig leiderschap is vooral gebaseerd op het snel reageren op de veranderingen in de zakenwereld. Deze aanpak heeft vele bedrijven geen windeieren gelegd. We geloven intellectueel wel dat de moderne wetenschap met steeds nieuwe bewijzen komt en dat het anders werkt dan we eerder gedacht hadden. Echter, in de praktijk zal dat niet meteen leiden naar nieuwe inzichten in jouw binnenwereld. Je binnenwereld ontwikkelt vooral op basis van persoonlijke ervaringen. Of het mogelijk achten c.q. open staan voor nieuwe inzichten die zich dan ook zo maar voor kunnen doen.  

In de wereld van mogelijkheden ben je in eerste instantie niet alleen bezig met hoe de wereld NU functioneert. Dat laat je even los en dan  zul je meer bezig zijn met mogelijke oplossingen. Dit kunnen ook oplossingen zijn die in eerste instantie bijvoorbeeld hilarisch, beangstigend of onwerkelijk kunnen klinken. Je raakt dan letterlijk even los van de huidige wereld waarin je leeft. Je zou ook een hele andere weg in kunnen slaan. Stel dat je een wereld mocht creëren, waarin je jouw kinderen en kleinkinderen en andere dierbaren ziet opgroeien en zich ontwikkelen. Hoe zou die wereld er dan uit zien? Welke basiswaarden en wetmatigheden zouden in deze wereld voor jou een grote rol spelen? Welke ontwikkelingen, duurzaamheid en innovatie zouden dit volgens jou mogelijk kunnen maken?

Dia1

Kortom, wat zou je zinvoller vinden om te bedenken en te doen? Zou je liever willen reageren op het bestaand toekomstbeeld of vind je het zinvoller om een nieuw toekomstbeeld te creëren? Deze vragen zullen reacties oproepen. Natuurlijk, een nieuw toekomstbeeld creëren staat als uitgangspunt namelijk haaks op de reactieve geloofssystemen. Het kan zelfs zo zijn dat mensen het creëren van een nieuw toekomstbeeld naïef vinden en zonder enig belang voor zichzelf en hun dierbaren. Een nieuw toekomstbeeld vereist wel dat je bepaalde geloofswaarden loslaat, zodat er iets nieuws kan ontstaan. Dan moet je eerst ruimte maken zonder dat je zekerheid hebt over toekomstige resultaten. We hebben het hier letterlijk over collectieve paradigma verschuivingen. Dat is niet zomaar wat. Daar heb je vertrouwen voor nodig. Veel vertrouwen. Niet alleen vertrouwen in jezelf, maar ook in de universele wetmatigheden, die de creatie en dit nieuwe toekomstbeeld mogelijk maakt.

Liefdevol Leiderschap staat voor het gezamenlijk creëren van een nieuw toekomstbeeld. Een wereld waarin eigenliefde, eigenwaarde en zelfrespect centraal staan. Dit zal leiden naar een ongekend levensgeluk, persoonlijke als wel maatschappelijke zingeving en succesvolle organisaties. Zowel voor jezelf als voor je omgeving, de dieren, de planten, deze planeet en ons universum. De moderne wetenschap laat meer als nooit tevoren zien dat energie zich eerst immaterieel manifesteert en dan pas kan materialiseren. Als je dus een nieuw toekomstbeeld wilt creëren, zul je ook willen streven naar nieuwe mogelijkheden, waardoor je huidige waarden, prioriteiten en geloofssystemen mag gaan loslaten. Einstein zei het al: met je huidige manier van denken, weet je wat je krijgt. Als je andere resultaten wilt ervaren, zal je ook een andere manier van denken gaan hanteren.

Wil jij van richting veranderen, waardoor je niet terecht komt daar waar je nu op afstevent? Meld je dan hier aan voor een bewustZIJNscan.

  • Henk Hofman zegt: 22 February 2018 Heel goed Astrid. Je hebt een belangrijke stem.

  • Jouw reactie op Durf jij te creëren in plaats van te reageren?

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


    css.php