Astrid Koorn

Waarom ik bewust heb gekozen voor de term Liefdevol Leiderschap?

Geschreven door Astrid Koorn

Als ik mensen vertel dat de wereld zit te springen om liefdevol leiderschap, kijken ze mij vreemd aan. Liefdevol leiderschap? Wat een rare naam? Wat heeft leiderschap nou met liefde te maken? Laatst vroegen vrienden die allang weten dat ik deze naamgeving voer, waarom ik toch voor deze naam heb gekozen. Zou het niet eerder mensen afstoten dan aantrekken? Het kan zo zweverig overkomen en dat ben jij helemaal niet? Is de term niet heel misleidend ten opzichte van het prachtige gedachtegoed en missie dat jij leiders en ondernemers te bieden hebt? Zou je nog eens een artikel kunnen schrijven, waarin je duidelijk uitlegt waarom je heel bewust hebt gekozen voor de term ‘Liefdevol Leiderschap’.

Naar mijn idee is dat in meerdere al verschenen artikelen uitgelegd, maar is het herhalen hiervan nuttig en noodzakelijk. Bovendien ontwikkelt het gedachtegoed Liefdevol Leiderschap zich ook nog steeds. Vanuit dit perspectief bezien, probeer ik wederom uit te leggen wat Liefdevol Leiderschap is. Waarom het is ontstaan? Laat ik beginnen met de vraag waarom Liefdevol Leiderschap is ontstaan? Eigenlijk is het antwoord heel simpel. Als wij als mensen op deze planeet elkaar niet kunnen gaan leiden vanuit liefde, hebben we straks geen planeet meer…. Overal in de wereld staan mensen op met de boodschap: mensen wordt wakker! We vernietigen onze eigen planeet op vele fronten met als enig argument: zo hebben we de meeste macht en verdienen we het meeste geld! Eigenlijk is de waarheid dat een heel beperkt aantal mensen de meeste macht heeft en daardoor veel geld verdient. Bovendien passen velen van deze mensen manipulatiepraktijken toe, waar wij onvoldoende van weten en kunnen weten en die het welzijn van onze planeet, dieren, planten EN mensen absoluut niet positief beïnvloedt.

Ik zag dit ook bij vele grote bedrijven waar ik organisatieontwikkelingen begeleidde. Persoonlijk belang, eigen gewin, geld verdienen spelen de hoofdrol in alles wat veel leiders en ondernemers doen. Ze denken dat dit naar succes, aanzien en status leidt. En dit klopt deels. Het leidt namelijk naar financieel succes, materieel aanzien en vanuit dit perspectief bijbehorende status. Het zegt niets over of deze leiders en ondernemers ook gerespecteerd worden als leider en/of persoon. Laat staan geliefd. Nee, er wordt veelal liefdeloos leiding gegeven. Niet alleen liefdeloos naar hun mensen, maar in eerste instantie naar zichzelf. Veel leiders en ondernemers gaan inzien dat zij alleen financieel succesvol zijn en dat de manier waarop dit financiële succes is verkregen er niet een is gebaseerd op liefde maar op angst. Dat is wat anders dan succesvol in haar brede context. Ik zag dat er grote behoefte is naar Liefdevol Leiderschap in het zakenleven. Leiding geven op basis van liefde, vertrouwen en respect. Het beste uit elkaar halen, waardoor het maximale potentieel van iedereen wordt benut. Zodat er collectief leiderschap kan ontstaan, waardoor iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid WIL nemen vanuit intrinsieke motivatie. Dus niet omdat het moet, maar omdat iedereen dit graag doet. 

Om dit te bereiken mogen we werken aan zelfkennis en bewustzijnsontwikkeling. Het is de staat van bewustzijn waarin we ons – zowel fysiek als spiritueel – optimaal kunnen ontwikkelen. Niet alleen voor dit moment, maar ook rekening houdend met toekomstige generaties. Ik heb gekozen voor een intensief pad van persoonlijke ontwikkeling. Deze keuze heeft geleid tot een heldere toekomstvisie en mijn nieuwe bedrijfsconcept “Liefdevol Leiderschap”. Liefdevol Leiderschap zet zich in voor de transformatie van personen en hun leiderschap in organisaties. Hiermee wil ik een bijdrage leveren aan een krachtige, liefdevolle bewustwording bij de leiders in onze samenleving. Het gaat niet alleen om macht en geld. Het gaat veel meer over een set van waarden zowel binnen als buiten ons, die toevoegen aan wie we zijn. Het gaat over wijsheid in de zin van toegepaste kennis op een manier die in harmonie is met onszelf en de universele wetmatigheden. Op deze wijze geven we dan invulling aan waardig en liefdevol leiderschap, dat leidt naar inspirerend voorbeeldgedrag.

Als dit voorbeeld ‘klopt’, gaan we zien dat grote aantallen mensen dit voorbeeld volgen en leiding gaan geven vanuit hun hart. We zullen dan gelukkige mensen in succesvolle organisaties gaan zien op basis van innerlijke waarden die als voorbeeld dienen in een zinvolle maatschappij. Op dit moment speelt het mannelijke aspect over het algemeen de hoofdrol in leiderschap. We zijn vergeten dat yin en yang complementair aan elkaar zijn en een gebalanceerde eenheid vormen. Dit betekent dat we in leiderschap het vrouwelijke aspect veel meer de ruimte dienen te geven. Hierdoor zullen de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten op de meest optimale wijze hun rol kunnen spelen in leiderschap. Liefdevol leiderschap is gebaseerd op persoonlijke ontwikkeling van 7 soorten intelligenties en deze synchroon laten lopen met de energie van de 7 universele wetten. De gulden snede speelt in dit proces een centrale rol en verbindt de energieën van binnen met de energieën van buiten en realiseert de som der delen, namelijk het optellen en vermenigvuldigen van persoonlijk geluk en zakelijk/maatschappelijk succes. Niet alleen voor jezelf, maar om een inspirerend voorbeeld te zijn voor de mensen om je heen, zodat zij dit voorbeeld met hun talenten kunnen gaan volgen op weg naar steeds meer gelukkige mensen in succesvolle organisaties in een zinvolle samenleving. Liefdevol leiderschap staat aan de basis van de transformatie weg uit deze angstcultuur en gaat dus over (persoonlijk) leiderschap, waarin we terugkeren naar de kern van ons leven en de dingen in balans doen met onszelf, onze omgeving en onze planeet.

De essentie van bovenstaande bereik je door structureel en duurzaam te investeren in jezelf en met name je eigenwaarde, je zelfrespect en je eigenliefde. Dat is de bron waaruit je kunt tappen om het bovenstaande te manifesteren. En alle programma’s van Liefdevol Leiderschap zijn gebaseerd op het ontwikkelen van jouw eigenliefde, zodat jouw verlangens bewaarheid worden en jouw bestemming zichtbaar kan worden. En het leven van jouw bestemming zal de inspiratie zijn voor anderen om hun bestemming te gaan leven. Ik zoek naar ambitieuze en moedige leiders, die hun bestemming willen leven en dit voorbeeld willen uitdragen, zodat nieuwe liefdevolle leiders geboren kunnen worden.


Jouw reactie op Waarom ik bewust heb gekozen voor de term Liefdevol Leiderschap?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


css.php